Dofinansowania protez kończyn dolnych

Odpowiedz na poniższe pytania i zobacz jakie maksymalne dofinansowanie na protezę Ci przysługuje.
Jaki poziom amputacji posiadasz?
Czy posiadasz zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne od lekarza?
Czy posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
Czy jesteś zatrudniony/a?

Dofinansowania protez kończyn dolnych

Zobacz jakie maksymalne dofinansowanie Ci przysługuje i co należy zrobić, aby je otrzymać.

38 750 PLN

W tym 8 250 PLN z PCPR, 5 500 PLN z NFZ oraz 25 000 z PFRON

Dofinansowanie na protezę kończyny dolnej z NFZ przysługuje osobom, które posiadają wniosek na zaopatrzenie ortopedyczne. Jeżeli takiego wniosku nie posiadasz wystarczy, że będziesz postępować zgodnie z instrukcją:

 • Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego), który wypisze skierowanie do specjalisty: chirurga, ortopedy lub lekarza rehabilitacji medycznej.
 • Następnie lekarz specjalista wypisuje wniosek na zaopatrzenie ortopedyczne z konkretnym kodem NFZ.
 • Od 2020 roku wniosek na dofinansowanie jest weryfikowany i potwierdzany za pośrednictwem serwisu internetowego podczas wypisywania zaopatrzenia przez osobę uprawnioną tzn. lekarza specjalisty. Jedynie w przypadku posiadania wniosku papierowego należy, w celu jego potwierdzenia, przesłać za pośrednictwem poczty lub potwierdzić osobiście w dowolnie wybranym Oddziale Wojewódzkim NFZ na terenie całej Polski.

  Uwaga: Wniosek na zaopatrzenie ortopedyczne ważny jest przez 12 miesięcy

  Dofinansowanie na protezę modularną uda opiewa na kwotę 5 500 zł z możliwością skorzystania raz na 3 lata. Po otrzymaniu skierowania od lekarza możliwe jest ubieganie się o kolejne dofinansowania na protezę kończyny dolnej np. z PCPPR lub PFRON.

  29 250 PLN

  W tym 6 750 PLN z PCPR, 4 500 PLN z NFZ oraz 18 000 z PFRON

  Dofinansowanie na protezę kończyny dolnej z NFZ przysługuje osobom, które posiadają wniosek na zaopatrzenie ortopedyczne. Jeżeli takiego wniosku nie posiadasz wystarczy, że będziesz postępować zgodnie z instrukcją:

  • Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego), który wypisze skierowanie do specjalisty: chirurga, ortopedy lub lekarza rehabilitacji medycznej.
  • Następnie lekarz specjalista wypisuje wniosek na zaopatrzenie ortopedyczne z konkretnym kodem NFZ.

  Od 2020 roku wniosek na dofinansowanie jest weryfikowany i potwierdzany za pośrednictwem serwisu internetowego podczas wypisywania zaopatrzenia przez osobę uprawnioną tzn. lekarza specjalisty. Jedynie w przypadku posiadania wniosku papierowego należy, w celu jego potwierdzenia, przesłać za pośrednictwem poczty lub potwierdzić osobiście w dowolnie wybranym Oddziale Wojewódzkim NFZ na terenie całej Polski.

  Uwaga: Wniosek na zaopatrzenie ortopedyczne ważny jest przez 12 miesięcy

  Dofinansowanie na protezę modularną uda wynosi od 3 500 do 4 500 zł raz na 3 lata. Po otrzymaniu skierowania od lekarza możliwe jest  ubieganie się o kolejne dofinansowania na protezę kończyny dolnej np. z PCPPR lub z PFRON.

  5 500 PLN

  z NFZ

  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest potrzebne w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z PFRON „aktywny samorząd” oraz z MOPS/PCPR. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności pozwala na zwiększenie dofinansowania nawet o 8 000 zł.

  Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wysłać drogą pocztową do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

  • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego.
  • Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.
  • Dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu).

  Wzory dokumentów można pobrać z urzędowej strony internetowej powiatu.

  Bez oświadczenia możliwe jest skorzystanie z refundacji NFZ, które wynosi 5 500 zł. Wystarczy udać się do zakładu protetycznego i pokazać wniosek o zapatrzenie ortopedyczne wydane przez lekarza.

  4 500 PLN

  z NFZ

  Możliwe dofinansowanie na protezę nogi, o które możesz się ubiegać to:

  • Dofinansowanie NFZ

  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest potrzebne w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z PFRON „aktywny samorząd” oraz z MOPS/PCPR. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności pozwala na zwiększenie dofinansowania nawet o 6 tysięcy.

  Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wysłać drogą pocztową do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

  • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego.
  • Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.
  • Dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu).

  Wzory dokumentów można pobrać z urzędowej strony internetowej powiatu.

  Bez oświadczenia możliwe jest skorzystanie z refundacji NFZ, które wynosi do 4 500 zł. Wystarczy udać się do zakładu protetycznego i pokazać wniosek o zapatrzenie ortopedyczne wydane przez lekarza.

  11 250 PLN

  W tym 6 750 PLN z PCPR oraz 4 500 PLN z NFZ

  Możliwe dofinansowanie na protezę nogi, o które możesz się ubiegać to:

  • Dofinansowanie PCPR/MOPS
  • Dofinansowanie NFZ

  Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam.

  Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

  • Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.
  • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
  • Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).
  • Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

  Finansowanie protezy może przebiegać na dwa sposoby:

  1. Złożenie wniosku i oczekiwanie na informacje o akceptacji i dofinansowane.
  2. Zakup protezy z wkładem własnym i następnie oczekiwanie na zwrot na konto.

  Aby skorzystać z dofinansowania NFZ należy udać się do zakładu protetycznego i pokazać wniosek o zaopatrzenie ortopedyczne wydane przez lekarza.

  13 750 PLN

  W tym 8 250 PLN z PCPR oraz 5 500 PLN z NFZ

  Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam.

  Dokumenty, które należy wysłać do PCPR/MOPS:

  • Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.
  • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
  • Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).
  • Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

  Finansowanie protezy może przebiegać na dwa sposoby:

  1. Złożenie wniosku i oczekiwanie na informacje o akceptacji oraz dofinansowane.
  2. Zakup protezy z wkładem własnym i następnie oczekiwanie na zwrot na konto.

  Aktualne informacje znajdują się na stronie urzędowej PCPR/MOPS, aby do niej przejść wystarczy kliknąć link znajdujący się na mapie.

  11 250 PLN

  W tym 6 750 PLN z PCPR oraz 4 500 PLN z NFZ

  Możliwe dofinansowanie na protezę nogi, o które możesz się ubiegać to:

  • Dofinansowanie PCPR/MOPS
  • Dofinansowanie NFZ

  Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam. Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS.

  Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

  • Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.
  • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
  • Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).
  • Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

  Finansowanie protezy może przebiegać na dwa sposoby:

  1. Złożenie wniosku i oczekiwanie na informacje o akceptacji i dofinansowane.
  2. Zakup protezy z wkładem własnym i następnie oczekiwanie na zwrot na konto.

  Aby skorzystać z dofinansowania NFZ należy udać się do zakładu protetycznego i pokazać wniosek o zaopatrzenie ortopedyczne wydane przez lekarza.

  13 750 PLN

  W tym 8 250 PLN z PCPR oraz 5 500 PLN z NFZ

  Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam.

  Dokumenty, które należy wysłać do PCPR/MOPS:

  • Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.
  • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
  • Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).
  • Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

  Finansowanie protezy może przebiegać na dwa sposoby:

  1. Złożenie wniosku i oczekiwanie na informacje o akceptacji oraz dofinansowane.
  2. Zakup protezy z wkładem własnym i następnie oczekiwanie na zwrot na konto.

  Aktualne informacje znajdują się na stronie urzędowej PCPR/MOPS, aby do niej przejść wystarczy kliknąć link znajdujący się na mapie.

  29 250 PLN

  W tym 6 750 PLN z PCPR, 4 500 PLN z NFZ oraz 18 000 z PFRON

  Możliwe dofinansowanie na protezę nogi, o które możesz się ubiegać to:

  • Dofinansowanie PCPR/MOPS
  • Dofinansowanie „Aktywny samorząd” z PFRON
  • Dofinansowanie NFZ

  Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam. Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS.

  Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

  • Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.
  • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
  • Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).
  • Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

  Aby otrzymać pomoc finansową z PFRON na zakup protezy kończyny dolnej należy spełnić następujące wymagania:

  • Należy posiadać stopień niepełnosprawności.
  • Mieć potwierdzoną opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stabilność procesu chorobowego.
  • Mieć potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  • Być w wieku aktywności zawodowej lub być zatrudnionym.

  Potrzebne dokumenty:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania.
  • Fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny oraz dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

  Wniosek o dofinansowanie na protezę  „Aktywny samorząd” należy złożyć za pomocą strony internetowej system obsługi wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/

  Aby skorzystać z dofinansowania NFZ należy udać się do zakładu protetycznego i pokazać wniosek o zaopatrzenie ortopedyczne wydane przez lekarza.

  38 750 PLN

  W tym 8 250 PLN z PCPR, 5 500 PLN z NFZ oraz 25 000 z PFRON

  Możliwe dofinansowanie na protezę nogi, o które możesz się ubiegać to:

  • Dofinansowanie PCPR/MOPS
  • Dofinansowanie „Aktywny samorząd” z PFRON
  • Dofinansowanie NFZ

  Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam. Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS.

  Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

  • Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.
  • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
  • Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).
  • Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

  Aby otrzymać pomoc finansową z PEFRON na zakup protezy kończyny dolnej należy spełnić następujące wymagania:

  • Należy posiadać stopień niepełnosprawności.
  • Mieć potwierdzoną opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stabilność procesu chorobowego.
  • Mieć potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  • Być w wieku aktywności zawodowej lub być zatrudnionym.

  Potrzebne dokumenty:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania.
  • Fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny oraz dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

  Wniosek o dofinansowanie na protezę „Aktywny samorząd” należy złożyć za pomocą strony internetowej system obsługi wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/

  Aby skorzystać z dofinansowania NFZ należy udać się do zakładu protetycznego i pokazać wniosek o zaopatrzenie ortopedyczne wydane przez lekarza.

  Pakiety ENforce na protezy kończyn dolnych

  Znajdź najlepszy pakiet dla Ciebie. W ramach przysługujących Ci dofinansowań możesz uzyskać protezę kończyny dolnej nawet za darmo.

  Pakiet
  PODSTAWOWY

  • 2 lata gwarancji na stopę protezową i rok na lej
  • Badanie chodu po roku
  • Maksymalnie 2 wymiany leja

  0 PLN

  Pakiet
  REKOMENDOWANY

  • 3 lata gwarancji na stopę protezową i na lej
  • 3 coroczne badania chodu
  • Maksymalnie 6 wymian leja

  20 000 PLN

  Pakiet
  ROZSZERZONY

  • 2 lata gwarancji na stopę protezową i na lej
  • 2 coroczne badania chodu
  • Maksymalnie 4 wymiany leja

  16 000 PLN