Zainteresowały Cię produkty?

Skontaktuj się z nami!

Dofinansowania protez kończyn dolnych

Odpowiedz na poniższe pytania i zobacz jakie maksymalne dofinansowanie na protezę Ci przysługuje.
Jaki poziom amputacji posiadasz?
Czy posiadasz zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne od lekarza?
Czy posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
Płeć
Podaj swój wiek:
Czy jesteś zatrudniony/a?

Dofinansowania protez kończyn dolnych

Zobacz jakie maksymalne dofinansowanie Ci przysługuje i co należy zrobić, aby je otrzymać.

28 000 PLN*

W tym 5 500 PLN z NFZ oraz 25 000 z PFRON

*Kwota po odjęciu 10% obligatoryjnego wkładu własnego na zakup protezy, koszt ten można pokryć przy wykorzystaniu środków z dofinansowania z NFZ.

Każdej osobie po amputacji przysługuje dofinansowanie z NFZ na zakup protezy, istnieje jednak możliwość pozyskania dodatkowych środków. Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej żeby uzyskać środki na zakup protezy.

 1. Uzyskaj skierowanie do lekarza specjalisty od lekarza rodzinnego.

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego), który wypisze skierowanie do specjalisty: chirurga, ortopedy lub lekarza rehabilitacji medycznej.

 1. Uzyskaj zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne od lekarza specjalisty.

Lekarz specjalista wypisuje zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne z kodem c.014. Wykonaj kserokopię tego zlecenia, przyda ci się ono później. Od 2020 roku zlecenie na dofinansowanie jest weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisu internetowego podczas wypisywania przez osobę uprawnioną tzn. lekarza specjalisty. Dofinansowanie z NFZ na protezę modularną uda, które już ci przysługuje po uzyskaniu zlecenia, wynosi 5 500 zł z możliwością uzyskania go po raz kolejny za 3 lata.

Uwaga: Zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne ważne jest przez 12 miesięcy.

 1. Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podstawą do otrzymania dodatkowego dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Aby uzyskać orzeczenie należy wysłać drogą pocztową do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

a) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego.

b) Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.

c) Dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu).

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu. Adres znajduje się w informacjach na mapie.

 1. Złóż wniosek o dodatkowe dofinansowanie.

Istnieją dwa źródła z których możesz pozyskać dodatkowe dofinansowanie PCPR/MOPS lub PFRON (program aktywny samorząd), niestety można skorzystać tylko z jednego z nich. Więcej środków na zakup protezy pozyskać można z PFRON-u.

4.1 Dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd" PFRON

Wniosek o dofinansowanie na protezę nogi „Aktywny Samorząd" PFRON należy złożyć za pomocą strony internetowej: https://sow.pfron.org.pl/.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku:

a) Orzeczenie o niepełnosprawności.

b) Dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania zelży od zaawansowania wyposażenia protetycznego które chcemy zakupić ale najczęściej wynosi 25 tysięcy złotych (dla wyposażenia 3 stopnia). Jednak 10% tej kwoty trzeba zapłacić samemu jako wkład własny.

Pomożemy w złożeniu wniosku każdemu pacjentowi, który się do nas zgłosi!

Ostateczna kwota dofinansowania: 5 500zł NFZ + 25 000zł PFRON = 28 000zł*

*Kwota po odjęciu 10% obligatoryjnego wkładu własnego na zakup protezy, koszt ten można pokryć przy wykorzystaniu środków z dofinansowania z NFZ.

Uwaga: Wniosek o wsparcie pieniężne „Aktywny Samorząd" można składać wyłącznie do 31 sierpnia.

 4.2 Dofinansowanie z PCPR/MOPS

Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam.

Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

a) Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.

b) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

c) Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).

d) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne.

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu podobnie jak potrzebny adres.

Kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania wynosi maksymalnie 8250 złotych. Jest to 150% środków uzyskanych z NFZ.

Ostateczna kwota dofinansowania: 5 500zł NFZ + 8 250zł PCPR/MOPS = 13 750zł

23 220 PLN*

W tym 4 500 PLN z NFZ oraz 19 800 z PFRON

*Kwota po odjęciu 10% obligatoryjnego wkładu własnego na zakup protezy, koszt ten można pokryć przy wykorzystaniu środków z dofinansowania z NFZ.

Każdej osobie po amputacji przysługuje dofinansowanie z NFZ na zakup protezy, istnieje jednak możliwość pozyskania dodatkowych środków. Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej żeby uzyskać środki na zakup protezy.

 1. Uzyskaj skierowanie do lekarza specjalisty od lekarza rodzinnego.

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego), który wypisze skierowanie do specjalisty: chirurga, ortopedy lub lekarza rehabilitacji medycznej.

 1. Uzyskaj zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne od lekarza specjalisty.

Lekarz specjalista wypisuje zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne z kodem b.006. Wykonaj kserokopię tego zlecenia, przyda ci się ono później. Od 2020 roku zlecenie na dofinansowanie jest weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisu internetowego podczas wypisywania przez osobę uprawnioną tzn. lekarza specjalisty. Dofinansowanie z NFZ na protezę modularną uda, które już ci przysługuje po uzyskaniu zlecenia, wynosi 4 500 zł z możliwością uzyskania go po raz kolejny za 3 lata.

Uwaga: Zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne ważne jest przez 12 miesięcy.

 1. Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podstawą do otrzymania dodatkowego dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wysłać drogą pocztową do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

a) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego.

b) Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.

c) Dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu).

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu. Adres znajduje się w informacjach na mapie.

 1. Złóż wniosek o dodatkowe dofinansowanie.

Istnieją dwa źródła z których możesz pozyskać dodatkowe dofinansowanie PCPR/MOPS lub PFRON (program aktywny samorząd), niestety można skorzystać tylko z jednego z nich. Więcej środków na zakup protezy pozyskać można z PFRON-u.

4.1 Dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd" PFRON

Wniosek o dofinansowanie na protezę nogi „Aktywny Samorząd" PFRON należy złożyć za pomocą strony internetowej: https://sow.pfron.org.pl/. Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku:

a) Orzeczenie o niepełnosprawności.

b) Dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania zależy od zaawansowania wyposażenia protetycznego które chcemy zakupić ale najczęściej wynosi 19 800 złotych (dla wyposażenia 3 stopnia). Jednak 10% tej kwoty trzeba zapłacić samemu jako wkład własny.

Pomożemy w złożeniu wniosku każdemu pacjentowi, który się do nas zgłosi!

Ostateczna kwota dofinansowania: 4 500zł NFZ + 19 800zł PFRON = 23 220zł*

*Kwota po odjęciu 10% obligatoryjnego wkładu własnego na zakup protezy, koszt ten można pokryć przy wykorzystaniu środków z dofinansowania z NFZ.

Uwaga: Wniosek o wsparcie pieniężne „Aktywny Samorząd" można składać wyłącznie do 31 sierpnia.

4.2 Dofinansowanie z PCPR/MOPS

Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam. Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

a) Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.

b) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

c) Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).

d) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne.

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu podobnie jak potrzebny adres.

Kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania wynosi maksymalnie 6 750 złotych. Jest to 150% środków uzyskanych z NFZ.

Ostateczna kwota dofinansowania: 4 500zł NFZ + 6 750zł PCPR/MOPS = 11 250zł

28 000 PLN*

W tym 5 500 PLN z NFZ oraz 25 000 z PFRON

*Kwota po odjęciu 10% obligatoryjnego wkładu własnego na zakup protezy, koszt ten można pokryć przy wykorzystaniu środków z dofinansowania z NFZ.

Posiadasz już zlecenie na wyposażenie protetyczne o kodzie c.014. Dofinansowanie z NFZ na protezę modularną uda, które już ci przysługuje wynosi 5 500 zł z możliwością uzyskania go po raz kolejny za 3 lata. Jeżeli chcesz starać się o dodatkowe dofinansowanie postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

 1. Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podstawą do otrzymania dodatkowego dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wysłać drogą pocztową do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

a) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego.

b) Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.

c) Dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu).

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu. Adres znajduje się w informacjach na mapie.

 1. Złóż wniosek o dodatkowe dofinansowanie.

Istnieją dwa źródła z których możesz pozyskać dodatkowe dofinansowanie PCPR/MOPS lub PFRON (program aktywny samorząd), niestety można skorzystać tylko z jednego z nich. Więcej środków na zakup protezy pozyskać można z PFRON-u.

2.1 Dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd" PFRON

Wniosek o dofinansowanie na protezę nogi „Aktywny Samorząd" PFRON należy złożyć za pomocą strony internetowej: https://sow.pfron.org.pl/.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku:

a) Orzeczenie o niepełnosprawności.

b) Dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania zelży od zaawansowania wyposażenia protetycznego które chcemy zakupić ale najczęściej wynosi 25 tysięcy złotych (dla wyposażenia 3 stopnia). Jednak 10% tej kwoty trzeba zapłacić samemu jako wkład własny.

Pomożemy w złożeniu wniosku każdemu pacjentowi, który się do nas zgłosi!

Ostateczna kwota dofinansowania: 5 500zł NFZ + 25 000zł PFRON = 28 000zł*

*Kwota po odjęciu 10% obligatoryjnego wkładu własnego na zakup protezy, koszt ten można pokryć przy wykorzystaniu środków z dofinansowania z NFZ.

Uwaga: Wniosek o wsparcie pieniężne „Aktywny Samorząd" można składać wyłącznie do 31 sierpnia.

 2.2 Dofinansowanie z PCPR/MOPS

Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam.

Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

a) Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.

b) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

c) Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).

d) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne.

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu podobnie jak potrzebny adres.

Kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania wynosi maksymalnie 8250 złotych. Jest to 150% środków uzyskanych z NFZ.

Ostateczna kwota dofinansowania: 5 500zł NFZ + 8 250zł PCPR/MOPS = 13 750zł

23 220 PLN*

W tym 4 500 PLN z NFZ oraz 19 800 z PFRON

*Kwota po odjęciu 10% obligatoryjnego wkładu własnego na zakup protezy, koszt ten można pokryć przy wykorzystaniu środków z dofinansowania z NFZ.

Posiadasz już zlecenie na wyposażenie protetyczne o kodzie b.006. Dofinansowanie z NFZ na protezę modularną podudzia, które już ci przysługuje wynosi 4 500 zł z możliwością uzyskania go po raz kolejny za 3 lata. Jeżeli chcesz starać się o  dodatkowe dofinansowanie postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

 1. Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podstawą do otrzymania dodatkowego dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wysłać drogą pocztową do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

a) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego.

b) Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.

c) Dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu).

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu. Adres znajduje się w informacjach na mapie.

 1. Złóż wniosek o dodatkowe dofinansowanie.

Istnieją dwa źródła z których możesz pozyskać dodatkowe dofinansowanie PCPR/MOPS lub PFRON (program aktywny samorząd), niestety można skorzystać tylko z jednego z nich. Więcej środków na zakup protezy pozyskać można z PFRON-u.

2.1 Dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd" PFRON

Wniosek o dofinansowanie na protezę nogi „Aktywny Samorząd" PFRON należy złożyć za pomocą strony internetowej: https://sow.pfron.org.pl/. Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku:

a) Orzeczenie o niepełnosprawności.

b) Dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania zelży od zaawansowania wyposażenia protetycznego które chcemy zakupić ale najczęściej wynosi 19 800 złotych (dla wyposażenia 3 stopnia). Jednak 10% tej kwoty trzeba zapłacić samemu jako wkład własny.

Pomożemy w złożeniu wniosku każdemu pacjentowi, który się do nas zgłosi!

Ostateczna kwota dofinansowania: 4 500zł NFZ + 19 800zł PFRON = 23 220zł*

*Kwota po odjęciu 10% obligatoryjnego wkładu własnego na zakup protezy, koszt ten można pokryć przy wykorzystaniu środków z dofinansowania z NFZ

Uwaga: Wniosek o wsparcie pieniężne „Aktywny Samorząd" można składać wyłącznie do 31 sierpnia.

2.2 Dofinansowanie z PCPR/MOPS

Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam. Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

a) Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.

b) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

c) Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).

d) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne. Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu podobnie jak potrzebny adres.

Kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania wynosi maksymalnie 6 750 złotych. Jest to 150% środków uzyskanych z NFZ.

Ostateczna kwota dofinansowania: 4 500zł NFZ + 6 750zł PCPR/MOPS = 11 250zł

28 000 PLN*

W tym 5 500 PLN z NFZ oraz 25 000 z PFRON

*Kwota po odjęciu 10% obligatoryjnego wkładu własnego na zakup protezy, koszt ten można pokryć przy wykorzystaniu środków z dofinansowania z NFZ.

Posiadasz już zlecenie na wyposażenie protetyczne o kodzie c.014 oraz orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie z NFZ na protezę modularną uda, które już ci przysługuje wynosi 5 500 zł z możliwością uzyskania go po raz kolejny za 3 lata.

Złóż wniosek o dodatkowe dofinansowanie.

Istnieją dwa źródła z których możesz pozyskać dodatkowe dofinansowanie PCPR/MOPS lub PFRON (program aktywny samorząd), niestety można skorzystać tylko z jednego z nich. Więcej środków na zakup protezy pozyskać można z PFRON-u.

 1. Dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd" PFRON

Wniosek o dofinansowanie na protezę nogi „Aktywny Samorząd" PFRON należy złożyć za pomocą strony internetowej: https://sow.pfron.org.pl/.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku:

a) Orzeczenie o niepełnosprawności.

b) Dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania zelży od zaawansowania wyposażenia protetycznego które chcemy zakupić ale najczęściej wynosi 25 tysięcy złotych (dla wyposażenia 3 stopnia). Jednak 10% tej kwoty trzeba zapłacić samemu jako wkład własny.

Pomożemy w złożeniu wniosku każdemu pacjentowi, który się do nas zgłosi!

Ostateczna kwota dofinansowania: 5 500zł NFZ + 25 000zł PFRON = 28 000zł*

*Kwota po odjęciu 10% obligatoryjnego wkładu własnego na zakup protezy, koszt ten można pokryć przy wykorzystaniu środków z dofinansowania z NFZ.

Uwaga: Wniosek o wsparcie pieniężne „Aktywny Samorząd" można składać wyłącznie do 31 sierpnia.

 1. Dofinansowanie z PCPR/MOPS

Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam.

Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

a) Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.

b) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

c) Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).

d) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne.

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu podobnie jak potrzebny adres.

Kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania wynosi maksymalnie 8250 złotych. Jest to 150% środków uzyskanych z NFZ.

Ostateczna kwota dofinansowania: 5 500zł NFZ + 8 250zł PCPR/MOPS = 13 750zł

23 220 PLN*

W tym 4 500 PLN z NFZ oraz 19 800 z PFRON

*Kwota po odjęciu 10% obligatoryjnego wkładu własnego na zakup protezy, koszt ten można pokryć przy wykorzystaniu środków z dofinansowania z NFZ.

Posiadasz już zlecenie na wyposażenie protetyczne o kodzie b.006 oraz orzeczenie o niepełnosprawności.. Dofinansowanie z NFZ na protezę modularną uda, które już ci przysługuje wynosi 4 500 zł z możliwością uzyskania go po raz kolejny za 3 lata.

Złóż wniosek o dodatkowe dofinansowanie.

Istnieją dwa źródła z których możesz pozyskać dodatkowe dofinansowanie PCPR/MOPS lub PFRON (program aktywny samorząd), niestety można skorzystać tylko z jednego z nich. Więcej środków na zakup protezy pozyskać można z PFRON-u.

 1. Dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd" PFRON

Wniosek o dofinansowanie na protezę nogi „Aktywny Samorząd" PFRON należy złożyć za pomocą strony internetowej: https://sow.pfron.org.pl/. Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku:

a) Orzeczenie o niepełnosprawności.

b) Dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania zelży od zaawansowania wyposażenia protetycznego które chcemy zakupić ale najczęściej wynosi 19 800 złotych (dla wyposażenia 3 stopnia). Jednak 10% tej kwoty trzeba zapłacić samemu jako wkład własny.

Pomożemy w złożeniu wniosku każdemu pacjentowi, który się do nas zgłosi!

Ostateczna kwota dofinansowania: 4 500zł NFZ + 19 800zł PFRON = 23 220zł*

*Kwota po odjęciu 10% obligatoryjnego wkładu własnego na zakup protezy, koszt ten można pokryć przy wykorzystaniu środków z dofinansowania z NFZ.

Uwaga: Wniosek o wsparcie pieniężne „Aktywny Samorząd" można składać wyłącznie do 31 sierpnia.

 1. Dofinansowanie z PCPR/MOPS

Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam. Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

a) Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.

b) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

c) Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).

d) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne. Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu podobnie jak potrzebny adres.

Kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania wynosi maksymalnie 6 750 złotych. Jest to 150% środków uzyskanych z NFZ.

Ostateczna kwota dofinansowania: 4 500zł NFZ + 6 750zł PCPR/MOPS = 11 250zł

13 750 PLN*

W tym 5 500 PLN z NFZ oraz 8 250 z PCPR/MOPS

Każdej osobie po amputacji przysługuje dofinansowanie z NFZ na zakup protezy, istnieje jednak możliwość pozyskania dodatkowych środków. Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej żeby uzyskać środki na zakup protezy.

 1. Uzyskaj skierowanie dolekarza specjalisty od lekarza rodzinnego.

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego), który wypisze skierowanie do specjalisty: chirurga, ortopedy lub lekarza rehabilitacji medycznej.

 1. Uzyskaj zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne od lekarza specjalisty.

Lekarz specjalista wypisuje zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne z kodem c.014. Wykonaj kserokopię tego zlecenia, przyda ci się ono później. Od 2020 roku zlecenie na dofinansowanie jest weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisu internetowego podczas wypisywania przez osobę uprawnioną tzn. lekarza specjalisty. Dofinansowanie z NFZ na protezę modularną uda, które już ci przysługuje po uzyskaniu zlecenia, wynosi 5 500 zł z możliwością uzyskania go po raz kolejny za 3 lata.

Uwaga: Zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne ważne jest przez 12 miesięcy.

 1. Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podstawą do otrzymania dodatkowego dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wysłać drogą pocztową do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

a) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego.

b) Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.

c) Dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu).

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu. Adres znajduje się w informacjach na mapie.

 1. Złóż wniosek o dodatkowe dofinansowanie z PCPR/MOPS.

Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam.

Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

a) Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.

b) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

c) Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).

d) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne.

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu podobnie jak potrzebny adres.

Kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania wynosi maksymalnie 8250 złotych. Jest to 150% środków uzyskanych z NFZ.

Ostateczna kwota dofinansowania: 5 500zł NFZ + 8 250zł PCPR/MOPS = 13 750zł

11 250 PLN

W tym 4 500 PLN z NFZ oraz 6 750 z PCPR/MOPS

Każdej osobie po amputacji przysługuje dofinansowanie z NFZ na zakup protezy, istnieje jednak możliwość pozyskania dodatkowych środków. Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej żeby uzyskać środki na zakup protezy.

 1. Uzyskaj skierowanie do lekarza specjalisty od lekarza rodzinnego.

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego), który wypisze skierowanie do specjalisty: chirurga, ortopedy lub lekarza rehabilitacji medycznej.

 1. Uzyskaj zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne od lekarza specjalisty.

Lekarz specjalista wypisuje zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne z kodem b.006. Wykonaj kserokopię tego zlecenia, przyda ci się ono później. Od 2020 roku zlecenie na dofinansowanie jest weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisu internetowego podczas wypisywania przez osobę uprawnioną tzn. lekarza specjalisty. Dofinansowanie z NFZ na protezę modularną uda, które już ci przysługuje po uzyskaniu zlecenia, wynosi 4 500 zł z możliwością uzyskania go po raz kolejny za 3 lata.

Uwaga: Zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne ważne jest przez 12 miesięcy.

 1. Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podstawą do otrzymania dodatkowego dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wysłać drogą pocztową do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

a) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego.

b) Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.

c) Dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu).

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu. Adres znajduje się w informacjach na mapie.

 1. Złóż wniosek o dodatkowe dofinansowanie z PCPR/MOPS.

Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam. Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

a) Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.

b) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

c) Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).

d) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne. Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu podobnie jak potrzebny adres.

Kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania wynosi maksymalnie 6 750 złotych. Jest to 150% środków uzyskanych z NFZ.

Ostateczna kwota dofinansowania: 4 500zł NFZ + 6 750zł PCPR/MOPS = 11 250zł

13 750 PLN

W tym 5 500 PLN z NFZ oraz 8 250 z PCPR/MOPS

Posiadasz już zlecenie na wyposażenie protetyczne o kodzie c.014. Dofinansowanie z NFZ na protezę modularną uda, które już ci przysługuje wynosi 5 500 zł z możliwością uzyskania go po raz kolejny za 3 lata. Jeżeli chcesz starać się o dodatkowe dofinansowanie postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

 1. Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podstawą do otrzymania dodatkowego dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wysłać drogą pocztową do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

a) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego.

b) Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.

c) Dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu).

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu. Adres znajduje się w informacjach na mapie.

 1. Złóż wniosek o dodatkowe dofinansowanie z PCPR/MOPS.

Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam.

Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

a) Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.

b) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

c) Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).

d) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne.

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu podobnie jak potrzebny adres.

Kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania wynosi maksymalnie 8250 złotych. Jest to 150% środków uzyskanych z NFZ.

Ostateczna kwota dofinansowania: 5 500zł NFZ + 8 250zł PCPR/MOPS = 13 750zł

11 250 PLN

W tym 4 500 PLN z NFZ oraz 6 750 z PCPR/MOPS

Posiadasz już zlecenie na wyposażenie protetyczne o kodzie c.014. Dofinansowanie z NFZ na protezę modularną uda, które już ci przysługuje wynosi 5 500 zł z możliwością uzyskania go po raz kolejny za 3 lata. Jeżeli chcesz starać się o dodatkowe dofinansowanie postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

 1. Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podstawą do otrzymania dodatkowego dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wysłać drogą pocztową do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

a) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego.

b) Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.

c) Dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu).

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu. Adres znajduje się w informacjach na mapie.

 1. Złóż wniosek o dodatkowe dofinansowanie z PCPR/MOPS.

Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam. Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

a) Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.

b) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

c) Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).

d) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne. Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu podobnie jak potrzebny adres.

Kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania wynosi maksymalnie 6 750 złotych. Jest to 150% środków uzyskanych z NFZ.

Ostateczna kwota dofinansowania: 4 500zł NFZ + 6 750zł PCPR/MOPS = 11 250zł

13 750 PLN

W tym 5 500 PLN z NFZ oraz 8 250 z PCPR/MOPS

Posiadasz już zlecenie na wyposażenie protetyczne o kodzie c.014. Dofinansowanie z NFZ na protezę modularną uda, które już ci przysługuje wynosi 5 500 zł z możliwością uzyskania go po raz kolejny za 3 lata. Jeżeli chcesz starać się o dodatkowe dofinansowanie postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

 1. Złóż wniosek o dodatkowe dofinansowanie z PCPR/MOPS.

Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam.

Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

a) Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.

b) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

c) Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).

d) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne.

Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu podobnie jak potrzebny adres.

Kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania wynosi maksymalnie 8250 złotych. Jest to 150% środków uzyskanych z NFZ.

Ostateczna kwota dofinansowania: 5 500zł NFZ + 8 250zł PCPR/MOPS = 13 750zł

11 250 PLN

W tym 4 500 PLN z NFZ oraz 6 750 z PCPR/MOPS

Posiadasz już zlecenie na wyposażenie protetyczne o kodzie c.014. Dofinansowanie z NFZ na protezę modularną uda, które już ci przysługuje wynosi 5 500 zł z możliwością uzyskania go po raz kolejny za 3 lata. Jeżeli chcesz starać się o dodatkowe dofinansowanie postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

 1. Złóż wniosek o dodatkowe dofinansowanie z PCPR/MOPS.

Aby starać się o dofinansowanie na protezę nogi z PCPR/MOPS należy najpierw obliczyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obliczona kwota nie powinna przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku mieszkania z rodziną lub 65% gdy mieszkasz sam. Dokumenty, które należy wysłać do odpowiedniego do miejsca zamieszkania PCPR/MOPS:

a) Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania.

b) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

c) Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).

d) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne. Wzory dokumentów oraz aktualne informacje znajdują się na urzędowej stronie internetowej powiatu podobnie jak potrzebny adres.

Kwota którą można uzyskać z tego dofinansowania wynosi maksymalnie 6 750 złotych. Jest to 150% środków uzyskanych z NFZ.

Ostateczna kwota dofinansowania: 4 500zł NFZ + 6 750zł PCPR/MOPS = 11 250zł

Pakiety ENforce na protezy kończyn dolnych

Znajdź najlepszy pakiet dla Ciebie. W ramach przysługujących Ci dofinansowań możesz uzyskać protezę kończyny dolnej nawet za darmo.

Pakiet
PODSTAWOWY

 • 2 lata gwarancji na stopę protezową i rok na lej
 • Badanie chodu po roku
 • Maksymalnie 2 wymiany leja

11 250 PLN

Pakiet
REKOMENDOWANY

 • 3 lata gwarancji na stopę protezową i na lej
 • 3 coroczne badania chodu
 • Maksymalnie 6 wymian leja

23 220 PLN

Pakiet
ROZSZERZONY

 • 2 lata gwarancji na stopę protezową i na lej
 • 2 coroczne badania chodu
 • Maksymalnie 4 wymiany leja

16 000 PLN